martes, 3 de febrero de 2015

Els Centres d’internament d’estrangers

Les polítiques d'austeritat europees provoquen empitjorament de les condicions de vida amb conseqüències negatives per a la salut i el benestar. Dels col·lectius que pateixen aquestes polítiques d'austeritat amb més violència són aquelles persones residents als nostres barris i pobles en situació irregular. A banda de les retallades socials i sanitàries aquests veïns pateixen la impossibilitat de tenir unes condicions laborals dignes, una limitació a l’accés als recursos sanitaris i la duresa de les polítiques de l'Europa fortalesa (eixa Europa que huele a asufre); fronteres físiques i administratives, batudes policials basades en perfils ètnics i deportacions massives previ pas pels Centres d'Internament per a Estrangers.

Però, què són els CIEs?

Els CIE són centres no penitenciaris on s’internen persones que han estat detingudes pel fet de trobar-se en situació administrativa irregular, és a dir, no tenir “papers”, amb la finalitat d’expulsar-les de l’Estat. Actualment, a Espanya, hi ha set CIEs (un a València al carrer dels Sapadors) amb una funció: detenir durant un màxim de 60 dies ( Directiva de Retorn 2008/115/ ) a persones estrangeres que estan sotmeses a expedients d'expulsió, retorn o devolució.

Com que el “delicte” és una falta administrativa, no es consideren formalment "Centres de Detenció", sinó "Centres d'internament" en el que les persones estarien detingudes fins que es resolgui la seua situació legal.
Recordem que la falta administrativa provocada pel fet de no tenir permís de residència o permís de treball és equivalent al no pagament d'una sanció de trànsit, uns veïns pagaran un recàrrec a la multa i altres veïns se'ls privarà de la llibertat i d'altres drets fonamentals, com la dignitat i de vegades la integritat física.

A l'Estat espanyol, els CIEs van ser creats per la Llei d'Estrangeria de 1985 i regularitzats mitjançant una ordre ministerial (OM 22/2/99) i formen part de l’estratègia de control fronterer i dels fluxos migratoris de la Unió Europea, una baula més de la repressió migratòria de l’Europa civilitzada i democràtica.

Principals denúncies per vulneració de Drets fonamentals als CIEs:

- Maltractaments i violència: al gener de 2010, un informe de la Comissió Espanyola d'Ajuda al Refugiat (CEAR), encarregat pel Consell d'Europa, va constatar la pràctica de maltractaments i tortures a diversos CIE, inclòs el de Sapadors.

- El mateix informe, destacava no només dades preocupants en matèria d'impacte en la salut física i mental de les persones internes, sinó que també recollia evidències sobre irregularitats i falta de garanties en matèria de drets fonamentals com assistència jurídica, atenció sanitària, condicions dignes d'habitabilitat i identificació de possibles sol·licitants d'asil i de menors.

En els darrers dies podem llegir en premsa com una sentència de la Sala Tercera del Tribunal Supremo anul·la quatre articles del Reglament dels CIES, aprovat per Reial Decret el 14 març 2014, després d'admetre parcialment els recursos presentats per Sos Racisme, Federación Andalucía Acoge i l'Associació pro drets humans.

L’anul·lació d’aquests articles evidencia un funcionament irregular d’aquests Centres i :

- Evitarà la possibilitat del nus integral durant els registres dels funcionaris als interns.

- S’ haurà d'habilitar en els Centres d'Internament d'Estrangers  allotjaments separats per a les famílies d'immigrants pendents d'expulsió per garantir un grau adequat d'intimitat, com estableix la Directiva Europea aprovada el 2008.

- No es permetrà un nou internament per qualsevol de les causes previstes en un mateix expedient d'expulsió.

Altres denúncies sobre l’assistència sanitària?

El passat març del 2014 era el mateix Consell d'Estat el que no aprobava al govern de Rajoy el nou reglament de funcionament dels CIEs entre altres coses perquè limitava el dret a l'assistència sanitària dels interns a límits inacceptables per a l'òrgan consultiu. El Consell d'Estat considerava que els drets i garanties dels interns, persones que no han comés cap delicte, són inferiors als de la població reclusa i condemnada.

En recollir la recomanació del Consell d'Estat, el text final del Reglament de funcionament dels CIEs especificava que "existirá un servicio de asistencia sanitaria con disponibilidad de personal, instrumental y equipamiento necesario para la atención permanente y de urgencia de los internos". En canvi, el govern va asignar l'assistència sanitària a entitats privades amb uns recursos i temps de cobertura, que no garanteixen
una assistència a temps complet.

També trobem denúncies sobre deficiències en control i seguiment, per part d'aquestes empreses privades, de determinades patologies com VIH/SIDA i trastorns psiquiàtrics, en l'accés dels casos més complexes al segon nivell de la xarxa pública sanitària o la impossibilitat de continuar tractaments crònics iniciats abans de la detenció.

A la ciutat de València la Campanya "CIEs No", Campanya pel Tancament dels Centres d'Internament d'Estrangers (CIEs), és un espai on conflueixen diverses persones, organitzacions de defensa dels Drets Humans, de lluita contra el racisme i la xenofòbia, col·lectius socials i associacions veïnals.

Aquesta campanya té com a objectiu primordial el tancament incondicional dels CIEs a l'Estat espanyol i Europa i la defensa dels Drets Humans. La Campanya pel tancament dels Centres d'Internament d'Estrangers, "CIEs No", està formada per: Africanos en Valencia – AVSA, Antifeixistes PV, Asociación Entreiguales, Asociación Martín Fierro, A.V. Natzaret, CEAR PV, CEDSALA, Colectivo Desalambrando, Colectivo Roma (FERYP), Psicólogos Sin Fronteras, GAC (Grup d’Acció Comunitària), AEDIDH, Col·lectiu Sense Papers, Comunidades Cristianas Populares, Foro Alternativo de la Inmigración, HOAC, Jarit, Médicos del Mundo, Mesa d’Entitats de Solidaritat amb els Immigrants, Valencia Acoge, Semàfor Roig, Sodepau, SOS Racisme, Intersindical valenciana, Colectiu Sur-Cacarica, Asociación Candombe i
CNT-Valencia.

Contacte:

https://ciesno.wordpress.com/

Facebook: http://www.facebook.com/CIEsNo.valencia

Twitter: https://twitter.com/#!/CIEsNO

+ Info:

¿Cúal es el delito? Informe de la Campaña por el cierre de los centros de internamiento: El caso de Zapadores.

Informe Anual 2013. Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. Defensor del Pueblo.

Campaña por el cierre de los CIEs, Periódico Diagonal.

I per acabar una cançoneta: ZOO – Corbelles de www.zooposse.com

No hay comentarios:

Publicar un comentario